لنت و ترمز اورجينال واندويل

لنت و ترمز اورجينال واندويل

لنت اورجينال موتور اصلي ماشين واندويل، لنت مورد نظر داخل مگنت پشت موتور ، عمل ترمز به موقع موتور را انجام ميدهد . لهذا توجه داشته باشيد جهت جلوگيري از هر گونه آسيبي به موتور و مگنت لازم است از لنت اورجينال استفاده گردد.

بلبرينگ اورجينال واندويل

بلبرينگ اورجينال واندويل

بلبرينگ اورجينال برند كويو ژاپن كه بيشتر در دستگاههاي عرض سه متر در قسمت ژاكارد بر روي كم فلاور نصب ميگردد. اين برند از زمان ارايه دستگاههاي HCI توسط كمپاني واندويل ارايه گرديد

پيچ بوش بلند و كوتاه دستك اورجينال واندويل

پيچ بوش بلند و كوتاه دستك اورجينال واندويل

پيچ هاي بلند و كوتاه مورد استفاده در دستك هاي ژاكارد واندويل ،با توجه به حساسيت كاركرد ژاكارد به لحاظ اينكه مي بايستي داراي استحكام كافي و خورندگي كمتر در كاركرد باشد.الزاما استفاده از اورجينال اين پيچ ها،از لطمات بسيار جدي جلوگيري بعمل خواهد امد.

ويج ٤ و ٥ تايي اورجينال واندويل

ويج ٤ و ٥ تايي اورجينال واندويل

ويج ها در كاست و برد ژاكارد واندويل مورد استفاده قرار مي گيرد.
كه باتوجه به عملكرد بسيار مهم بردكاست هر گونه استفاده از ويج هاي ٥ تايي و ٤ تايي غير اورجينال باعث بروز مشكل از قبيل نبافت و يا جفتي در فرش مي باشد.