هارپون اورجينال و غير اورجينال شونهر و واندويل

هارپون اورجينال و غير اورجينال شونهر و واندويل

هارپون های مصرفی تمامی مدلهای واندویل و شونهر . استفاده از نوع اورجینال ویا غیراورجینال با کیفیت بالا ،بالطبع از مشکلات عدیده ازقبیل کش آمدن و شکستگی وبیرون آمدن از سوراخ کمبر پایین جلوگیری میشود.

بلبريگ IDC اورجينال واندويل

بلبرينگ IDC اورجينال واندويل

بلبرينگ IDC اورجينال مورد استفاده بر روي كم فلاور ژاكارد ماشينهاي واندويل مورد استفاده قرار ميگيرد باتوجه به استحكام بيشتر اين برند نسبت به برند كويو اورجينال ،اين نوع برند بيشتر در دستگاههاي واندويل عرض چهار متر مورد استفاده قرار ميگيرد.

ست كامل الومينيوم راد اورجينال همراه با لوازم

ست كامل الومينيوم راد اورجينال همراه با لوازم

ست كامل آلومينوم راد اورجينال همراه با لوازمات اورجينال آن ، با توجه به اهميت بسيار بالاي آن در ژاكاردهاي شونهر توصيه ميشود در جهت كاركرد بهتر صفحه هاي چاقويي و همزمان كاركرد بهتر مدولها در ژاكارد از اورجينال آلومينوم راد همراه با لوازمات اورجينال استفاده شود.

لنت و ترمز اورجينال واندويل

لنت و ترمز اورجينال واندويل

لنت اورجينال موتور اصلي ماشين واندويل، لنت مورد نظر داخل مگنت پشت موتور ، عمل ترمز به موقع موتور را انجام ميدهد . لهذا توجه داشته باشيد جهت جلوگيري از هر گونه آسيبي به موتور و مگنت لازم است از لنت اورجينال استفاده گردد.

بالشتك شل بافت و سفت بافت شونهر اورجينال

بالشتك شل بافت و سفت بافت شونهر اورجينال

بالشتك هاي اورجينال مورد استفاده در قسمت چله هاي شونهر ، دقيقا كار فنرهاي تعادل كشش قرقره هاي چله را انجام ميدهد . و از نوسانهاي شديد كشش چله ها در هنگام ضربه هاي دفتين جلوگيري بعمل مي آيد

پيچ بوش بلند و كوتاه دستك اورجينال واندويل

پيچ بوش بلند و كوتاه دستك اورجينال واندويل

پيچ هاي بلند و كوتاه مورد استفاده در دستك هاي ژاكارد واندويل ،با توجه به حساسيت كاركرد ژاكارد به لحاظ اينكه مي بايستي داراي استحكام كافي و خورندگي كمتر در كاركرد باشد.الزاما استفاده از اورجينال اين پيچ ها،از لطمات بسيار جدي جلوگيري بعمل خواهد امد.