خریدكمبر ٧٠٠ شانه اورجينال شونهر و قطعات دستگاه فرش ماشینی شونهر و واندویل

كمبر ٧٠٠ شانه اورجينال شونهر

خریدكمبر ٧٠٠ شانه اورجينال شونهر و قطعات دستگاه فرش ماشینی شونهر و واندویل

كمبر ٧٠٠شانه هشت رنگ اورجينال شونهر . با توجه به كيفيت بالا و مدت زمان بالاي كاركرد ، در جهت جلوگيري ازصرف هزينه هاي بالا ، استفاده از آن توصيه ميگردد.